Headerafbeelding

Inspecties en keuringen

NEN 3140 keuring elektrische installaties:
Een NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie aan bestaande elektrische installaties. Om veilig te werken en te voldoen aan de Arbowet moet ieder bedrijf zich aan de regels houden.

Wij voeren NEN 3140 inspecties uit volgens de geldende normen. Hierin staan de bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud van elektrische installaties. Om de veiligheid te optimaliseren en de gevaren te minimaliseren, is een inspectie noodzakelijk.

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie kent een aantal voordelen:

 • U voldoet aan de wettelijke zorgplicht volgens de Arbowetgeving.
 • U voldoet aan de eisen van de verzekeringspolis.
 • Verantwoordelijk voor veiligheid van elektrische installaties.
 • Voorkomt mogelijke schade door op tijd gebreken te ontdekken.
 • Bedrijfszekerheid elektrische installaties zorgt voor betere bedrijfscontinuïteit.

SCIOS Scope 8 inspectie:
Een SCIOS Scope 8 inspectie is een periodieke en gestandaardiseerde veiligheidsinspectie aan elektrische installaties volgens de NEN 3140. Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Doel van de inspectie is het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. Door het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan de elektrische installatie voldoet u als werkgever aan deze vereisten.

Het periodiek uitvoeren van deze inspectie kent een aantal voordelen:

 • U voldoet aan de wettelijke zorgplicht volgens de Arbowetgeving.
 • U voldoet aan de eisen van de verzekeringspolis.
 • Verantwoordelijk voor veiligheid van elektrische installaties.
 • Voorkomt mogelijke schade door op tijd gebreken te ontdekken.
 • Bedrijfszekerheid elektrische installaties zorgt voor betere bedrijfscontinuïteit.

SCIOS Scope 10 inspectie:
De SCIOS Scope 10 inspectie aan elektrische installaties is gericht op brandrisicogevaar van elektrische materieel volgens de NTA 8220. Bijna de helft van de branden worden veroorzaakt door een gebrek in de elektrische installatie. Een veiligheidsinspectie met de NEN 3140 of de Scope 8 is als uitgangspunt onvoldoende, deze hebben een ander doel.

Het doel is om inzicht te krijgen in de belangrijkste risico's om een brandschade te voorkomen.

 • Je voldoet aan de eisen van de brandverzekering.
 • Voorkomt mogelijke brandschade.
 • Bedrijfszekerheid elektrische installaties.
Afspraak maken bij Keijsers Martens

Vragen of advies? Wij helpen u graag!

Afspraak maken

© 2022 - Keijsers Martens
Created by