Inspecties en keuringen

Er zijn veel soorten keuringen en inspecties. Dit allemaal voor de veiligheid van het elektrisch materieel in uw bedrijf te waarborgen. Hier beneden ziet u een kort overzicht van verschillende inspecties en keuringen welke wij aanbieden.

NEN 1010
Met deze keuring toont u aan dat de elektrotechnische installatie op een verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Deze inspectie is wettelijk niet verplicht, wél is het verplicht dat de installatie voldoet aan de NEN 1010.
Uitvoering
Meestal eenmalig, na aanleg of wijziging van een elektrische (laagspannings-)installatie. De NEN1010 kent ook een periodieke inspectie, meestal wordt dit een NEN3140/Scope 8 inspectie.


NEN 3140
Deze periodieke inspectie helpt u om uw (laagspanning) elektrische installaties in goede staat te houden. Dit om veilig te werken en te voldoen aan de Arbowet en eventuele incidenten te voorkomen. Het periodiek uitvoeren van deze inspecties heeft een aantal voordelen:
U voldoet aan de wettelijke zorgplicht volgens de Arbowetgeving
U voldoet aan de eisen van verzekeringspolis.
Verantwoordelijk voor veiligheid van elektrische installaties.
Uitvoering
Is verschillend, dit heeft te maken met een aantal factoren uit een risico analyse.


SCIOS Scope 8
Deze inspectie is een periodieke en gestandaardiseerde veiligheidsinspectie aan elektrische installaties volgens de NEN 3140. Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Doel van de inspectie is het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. Door het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan de elektrische installatie voldoet u als werkgever aan deze vereisten.

De SCIOS Scope 8 inspectie is verplicht wanneer medewerkers met elektrische installaties te maken hebben. Daarnaast kunnen verzekeraars deze inspectie ook als voorwaarde vastleggen.
Uitvoering
Is verschillend, dit heeft te maken met een aantal factoren uit een risico analyse.

 

SCIOS Scope 10 keuring
De SCIOS Scope 10 inspectie aan elektrisch materieel is gericht op brandrisicogevaar van elektrische materieel volgens de NTA 8220. Bijna de helft van de branden worden namelijk veroorzaakt door een gebrek aan het elektrisch materieel, daarom verplichten de meeste verzekeraars deze inspectie.
Uitvoering
In de verzekeringspolis staat hoe vaak een SCIOS scope 10 inspectie nodig is. Wanneer dit niet vermeld is in de polis dan gaan we uit van een risico analyse 3 of 5 jaar.


EBI-PO-PI 
Stookinstallaties moeten aan eisen voldoen voor de veiligheid. Tijdens deze keuring zal er gekeken worden of de installatie op de juiste manier is afgesteld voor o.a. veiligheid en energiezuinigheid. Zodat de installatie nog voldoet aan de wetgeving. Ook is het van belang dat er jaarlijks PO (onderhoud) aan de installatie gedaan wordt.
Uitvoering
Het onderhoud moet jaarlijks uitgevoerd worden. De inspectie tenminste éénmaal in de vier jaar. (Bij een EBI kan blijken dat de PI eerder uitgevoerd moet worden).

Noodverlichting
Noodverlichting in gebouwen is van belang, deze verlichting hoort namelijk te werken wanneer de netspanning wegvalt. Mensen moeten dan veilig hun weg naar buiten kunnen vinden tijdens calamiteiten. Daarom is onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie is dan ook erg belangrijk om ongevallen te voorkomen.
Uitvoering
Jaarlijks uit te voeren.

 
Legionella beheersing – BRL6010
Bij legionella beheersing voeren wij diverse werkzaamheden. Wij verzorgen een beheersplan en maken een risicoanalyse. Ook doen wij metingen, reinigen de installatie en voeren keerklepcontroles uit.
Uitvoering
Jaarlijks uit te voeren.

Wilt u graag een inspectie/keuring laten uitvoeren bij uw bedrijf of heeft u nog vragen?
Neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.

Inspectie/keuring aanvragen:

Bedrijfsnaam

Afspraak maken bij Keijsers Martens

Vragen of advies? Wij helpen u graag!

Afspraak maken

© 2024 - Keijsers Martens
Created by